Indkaldelse til Generalforsamling

i Jernløse Gymnastikforening

Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 18.00

 

Hermed indkaldes til Generalforsamlingen 2024 i Jernløse Gymnastik Forening.

Bestyrelsen opfordrer til at alle gymnaster, eventuelt repræsenteret ved forældre, deltager i generalforsamlingen. Det er her vi sammen har mulighed for at bidrage til foreningens aktiviteter og den kommende sæson.

Bemærk:

Indkommende forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Forslag indsendes via mail til formand@jgf-gym.dk

 

Efter afsluttet generalforsamling er foreningen vært ved lidt bespisning.

Hertil kræves forudgående tilmelding, så vi ved hvor mange kuverter der skal bestilles.

Alle medlemmer er velkomne, eventuelt repræsenteret af forældre.

Tilmelding til spisning KLIK HER - frist til tilmelding til maden er den 12/3

 


 

Dagsorden: 

1. Mødet åbnes ved formand Victor Grauballe Arvad

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning ved formanden

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

6. Drøftelse af indkomne forslag. Forslag skal være foreningens formand i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

7. Valg til bestyrelsen:
Christian Korndal (ikke på valg)
Stine Gammelmark Rosin (ikke på valg)

På valg er:
Irene Henriksen (stiller ikke op)
Stina Vestergaard (stiller ikke op)
Victor Grauballe Arvad (stiller op)

 

8. Valg af suppleanter for 1 år.
Brian Holm (stiller op)
Stella Kristensen (stiller op)
Laura Korndal (stiler ikke op)
Mette Larsen (stiller op)

 

9. Valg af instruktørrepræsentant til bestyrelsen.

 

10. Valg af revisor, for 2 år.
Keld Saxtoft (på valg og stiller ikke op)
Steffen Olsen (Ikke på valg)

 

11. Valg af 1 revisorsuppleanter, for 2 år.
Dennis Bendorff (på valg)
Dorthe Bollander (ikke på valg)

 

12. Eventuelt